iua logo

صورتجلسه هیئت مدیره 99.2.13

بسمه تعالی

 

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران

 

تاریخ : 1399/2/13

حاضرین در جلسه : دکتر بصیری ، دکتر رادفر ، دکتر قهستانی ، دکتر نیکوبخت ، دکتر سلیمان زاده ، دکتر زرگر و دکتر شریفی اقدس.

غایبین در جلسه : دکتر جمشیدیان.

مصوبه 1 : موضوع نارضایتی همکاران از آژانس فطرس مطرح شد.موارد نارضایتی های همکاران شرح داده شد و مقرر شد آقایان دکتر زرگر ، دکتر سلیمان زاده و دکتر قهستانی با رئیس آژانس فطرس قرار ملاقاتی تنظیم کنند.

مصوبه 2 : گزارش وبینار برگزار شده توسط آقای دکتر رادفر ارائه شد و از طرف هیئت مدیره مورد تشکر قرار گرفت.همچنین مقرر شد برنامه بعدی توسط آقای دکتر سلیمان زاده در ارتباط با موضوع کرونا برگزار شود.

مصوبه 3 : درخصوص زمین هشتگرد گزارش ارائه شد و مقرر شد پیگیری از طریق آقایان دکتر بصیری و دکتر زرگر با هماهنگی با وکیل انجمن انجام شود.

مصوبه 4 : گزارش تکمیل لیست عوارض عمل ها و فرم های رضایت نامه در جلسه بعدی هیئت مدیره توسط آقای دکتر نیکوبخت ارائه خواهد شد.

مصوبه 5 : گزارش پیشرفت پروژه جمع آوری اطلاعات همکاران اورولوژیست فعال توسط خانم دکتر شریفی اقدس ارائه شد.

دکتر بصیری                                            دکتر رادفر                                             دکتر سلیمان زاده

دکتر قهستانی                                        دکتر نیکوبخت                                         دکتر شریفی اقدس

دکتر زرگر

 

مدیریت انجمن ارولوژی خبر انجمن 0 نظر

0 نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *