عضویت در انجمن INUS

به اطلاع همکاران محترم می رساند
جهت عضویت در انجمن INUS همکاران گرامی می توانند با نصف هزینه و افراد کمتر از 36 سال به طور رایگان عضو شوند
( به طور نرمال عضویت ۷۰ یورو هست
ولی با مذاکرات نماینده ما برای ایرانیان ۳۵ یورو وبرای پزشکان زیر ۳۶ سال بصورت رایگان هست )برای کسب اطلاعات تکمیلی لطفا به سایت جامعه ارولوژی ایران مراجعه نمایید.

جهت تمدید عضویت میتوانید از لینک زیر استفاده کنید

https://www.neuro-uro.org/page.cfm?vpath=login

همکاران محترم لینک فوق برای تمدید و یا عضویت INUSهست
که میتوانید عضو بشوید ولی در صورت هر گونه مشکل با خانم دکتر مهری مهراد دبیر کمیته نورویورولوژی در واتز اپ گروه کمیته نورویورولوژی تماس بگیرید .

مدیریت انجمن ارولوژی خبر انجمن