مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۲۸

بسمه تعالی

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران

تاریخ : ۲۸/۹/۱۳۹۸

حاضرین در جلسه : دکتر بصیری ، دکتر رادفر ، دکتر شریفی اقدس ، دکتر قهستانی ، دکتر جمشیدیان ، دکتر نیکوبخت و دکتر زرگر.

غایبین در جلسه : دکتر سلیمان زاده (وکالت به دکتر رادفر).

مصوبه ۱ : به منظور احترام به شاخه های استانی ، افزایش مشارکت همکاران و تخصیص فرصت بهتر به همکاران ، مقرر شد برنامه شاخه های استانی به صبح منتقل شود.

مصوبه ۲ : آقایان دکتر زرگر و دکتر جمشیدیان قرارداد دقیق و با جزئیات جهت محل برگزاری کنگره سالیانه سال ۱۳۹۹ را نهایی کنند.

مصوبه ۳ : مقرر شد در تاریخ ۸/۱۰/۹۸ اعضای هیئت مدیره جهت بازدید زمین هشتگرد و مذاکره با مقامات مسئول در آنجا حضور یابند.

مصوبه ۴ : جهت هماهنگی ثبت نام و حضور در سمینار اختلالات جنسی (۵ و ۶ دی ماه) ، مقرر شد که ثبت نام قبلی تا روز سه شنبه با اعلام ظرفیت مشخص انجام شود.

مصوبه ۵ : آقای دکتر قهستانی گزارش مربوط به اقدامات اطلاع رسانی های انجمن را ارائه کردند.

مصوبه ۶ : راه اندازی صفحه اینستاگرام برای انجمن اورولوژی مورد تأیید قرار گرفت و هزینه لازم برای مدیریت صفحه ، توسط آقای دکتر قهستانی به هیئت مدیره گزارش شود تا درمورد هزینه تصمیم گیری شود.

مصوبه ۷ : باتوجه به نامه درخواست حضور اورولوژیست های سوریه در سمینار دی ماه ، مقرر شد آقای دکتر رادفر به آقای دکتر سعیدی نیا اعلام کنند که هزینه ها و هزینه ترجمه همزمان بر عهده دعوت کننده ها است.همچنین حضور آنها در سمینار و پذیرایی در محل برگزاری سمینار توسط انجمن تقبل می شود.

مصوبه ۸ : ۵ دی ماه ساعت ۱۴-۱۳ در محل سمینار Sexual Dysfunction جلسه هیئت مدیره با حضور آقایان دکتر علامه و دکتر حسینی درخصوص روز سلامت مردان برگزار می شود.

مصوبه ۹ : جهت جلسه لایه بندی خدمات بهداشتی ، آقایان دکتر موسوی بهار و دکتر مرادی (کرمانشاه) انتخاب شدند.

مصوبه ۱۰ : جهت کنگره کمیته دستیاری مقرر شد طبق نامه کمیته دستیاری ، هرچقدر هزینه توسط اسپانسرها تقبل نشود ، توسط انجمن جبران و تأمین شود.

مدیریت انجمن ارولوژی خبر انجمن

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : 1398/9/21

بسمه تعالی

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران

تاریخ : ۲۱/۹/۱۳۹۸
حاضرین در جلسه : دکتر بصیری ، دکتر رادفر ، دکتر شریفی اقدس ، دکتر قهستانی و دکتر زرگر.
غایبین در جلسه : دکتر سلیمان زاده (وکالت به دکتر رادفر) ، دکتر نیکوبخت و دکتر جمشیدیان.
مصوبه ۱ : جهت برگزاری انتخابات شاخه های استانی ، نماینده های هیئت مدیره به شرح زیر مشخص شدند :
شا خه یزد : آقای دکتر زرگر (۱۹/۱۰/۹۸) ، شاخه خوزستان : آقای دکتر زرگر (تاریخ اعلام نشده) ، شاخه البرز : خانم دکتر شریفی اقدس (۱۷/۱۱/۹۸) ، شاخه کرمانشاه : آقای دکتر قهستانی (۲۶/۱۰/۹۸) ، شاخه کرمان : آقای دکتر نیکوبخت (۴/۱۱/۹۸) ، شاخه طبرستان : آقای دکتر رادفر (تاریخ اعلام نشده) ، شاخه اصفهان : آقای دکتر رادفر (۲۶/۱۰/۹۸) ، شاخه خراسان : خانم دکتر شریفی اقدس (۲۶/۱۰/۹۸) ، شاخه تبریز : آقای دکتر بصیری (۱۱/۱۱/۹۸) ، شاخه گیلان : آقای دکتر نیکوبخت (۱۲/۱۰/۹۸) ، شاخه فارس : آقای دکتر بصیری (۱۹/۱۰/۹۸) و شاخه ارومیه : آقای دکتر سلیمان زاده (تاریخ اعلام نشده).
هزینه های مربوطه جهت حضور نمایندگان هیئت مدیره در انتخابات ، توسط انجمن پرداخت می شود.
تعداد اعضای هیئت مدیره هر شاخه استانی و ترکیب هیئت مدیره ، بین ۳ الی ۷ نفر است و تعیین دقیق تعداد اعضا و چگونگی ترکیب ، در اختیار شاخه های استانی است.
مقرر شد طی یک پیامک ، تاریخ ها به اطلاع کلیه همکاران رسانده شود.همچنین در سایت انجمن اطلاع رسانی گردد و در نامه هایی که به شاخه ها فرستاده می شود ، بر اطلاع رسانی به همه همکاران و تلاش در جهت حضور اکثریت نسبی همکاران در جلسه تأکید شود.
اعضای هیئت مدیره اسلایدهایی که شامل وضعیت شاخه ها است ، اطلاع رسانی درمورد کنگره که شامل تاریخ و مکان ، تسهیلات به شاخه ها (بازگرداندن ۵۰% ثبت نام اعضای استان ها به شاخه ها) ، مهمانان خارجی ، جلسات روز اول درمورد شاخه ها ، Deadline های تاریخی و تشویق به ارسال Abstract و ویدئو ، کارگاه ها ، نحوه صدور کارت عضویت انجمن و Sample را همراه داشته باشند.اختصاص زمان برای بحث آزاد همکاران شاخه ها و انتقال نقطه نظرها به هیئت مدیره.
۲۰ دقیقه برای صحبت نماینده هیئت مدیره ، ۳۰ دقیقه برای صحبت هیئت مدیره شاخه ، ۳۰ دقیقه برای رأی گیری و ۳۰ دقیقه برای بحث آزاد در نظر گرفته شود.
همچنین جلسه توسط نماینده هیئت مدیره و ۲ نفر از منتخبین همکاران شاخه ها که کاندید نباشند اداره می شود.
مصوبه ۲ : جلسه بعدی هیئت مدیره در تاریخ ۲۸/۹/۹۸ ساعت ۱۰:۳۰ صبح با حضور آقایان دکتر سیدجلیل حسینی و دکتر فرزاد علامه جهت بررسی برنامه روز سلامت مردان برگزار می شود.دعوتنامه مکتوب به افراد دعوت شده ارسال می شود.
مصوبه ۳ : آقای دکتر نریمانی به عنوان مسئول اطلاع رسانی سمینار آندرولوژی دی ماه انتخاب شدند و هماهنگی با ایشان انجام شد.ثبت نام برای کلیه شرکت کنندگان در همه رشته ها رایگان می باشد.
مصوبه ۴ : مقرر شد کمیته صنفی لیست اورولوژیست های شاغل فعال را تا یک ماه آینده آماده و نهایی کنند.
مصوبه ۵ : یک ماه بعد ، از همه کمیته ها گزارش گرفته شود.
مصوبه ۶ : مقرر شد توسط رئیس انجمن ، نامه ای به مراجع قانونی مبنی بر مجاز بودن انجام جراحی هرنی توسط همکاران اورولوژیست و تأکید بر حضور همکاران اورولوژیست به عنوان کارشناس در جلسات قانونی احتمالی تهیه و ارسال شود.
مصوبه ۷ : مقرر شد در جلسه بعدی هیئت مدیره (۲۸/۹/۹۸) ، آقای دکتر قهستانی به عنوان مسئول اطلاع رسانی انجمن ، گزارشی از اقدامات انجام شده درمورد اطلاع رسانی ارائه کنند و درمورد پیشنهاد راه اندازی صفحه اینستاگرام انجمن تصمیم گیری شود.
مصوبه ۸ : در جلسه بعدی هیئت مدیره درمورد نحوه برگزاری جلسات شاخه های استانی تصمیم گیری نهایی انجام می شود.آقای دکتر سلیمانی به جلسه بعد دعوت می شوند.
مصوبه ۹ : جهت تصمیم گیری درمورد اقدامات مرتبط با زمین هشتگرد ، آقای دکتر بصیری پس از مشورت با کارشناس آشنا به موقعیت محلی ، گزارشی به هیئت مدیره بدهند.
مصوبه ۱۰ : مقرر شد آقای دکتر رادفر درمورد نحوه دعوت از مهمان های منطقه ای و چگونگی تأمین هزینه بلیط های آنها بررسی های لازم را انجام دهند.همچنین برای دعوت از دستیاران و نحوه تأمین محل اقامت آنها و حمایت از هزینه مربوط به رفت و آمد ، شرایط توسط آقای دکتر رادفر بررسی شود و به هیئت مدیره گزارش ارائه شود.

دکتر بصیری دکتر رادفر دکتر زرگر

دکتر شریفی اقدس دکتر قهستانی

مدیریت انجمن ارولوژی خبر انجمن

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : ۱398/۹/19

بسمه تعالی

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران

تاریخ : ۱۹/۹/۱۳۹۸
حاضرین در جلسه : دکتر بصیری ، دکتر رادفر ، دکتر نیکوبخت ، دکتر شریفی اقدس ، دکتر قهستانی و دکتر زرگر.
غایبین در جلسه : دکتر سلیمان زاده (حضور از طریق اسکایپ) و دکتر جمشیدیان.
مصوبه ۱ : برنامه کنگره آندرولوژی : درمورد برنامه جراحی ها و حضور سخنران ها ، پیگیری و نتیجه نهایی توسط آقای دکتر سلیمان زاده انجام شود.جهت هماهنگی پخش آنلاین کنگره آندرولوژی ، آقای دکتر رادفر اقدام نمایند.
مصوبه ۲ : مکاتبه با EAU جهت تخفیف ثبت نام همکاران در کنگره انجام شده است و منتظر پاسخ EAU هستیم.موضوعات علمی جلسه EAU-IUA با EAU مطرح شده است.
مصوبه ۳ : مقرر شد آقای دکتر سلیمان زاده روند اجرای انتخابات Delegate و Dep. Delegate را برای SIU پیگیری کنند و هیئت امنای برگزاری SIU را تشکیل دهند.افراد پیشنهاد شده برای برگزار کردن و نظارت بر انتخابات عبارت است از : آقایان دکتر ناصر سیم فروش ، دکتر سید یوسف حسینی ، دکتر غلامرضا پورمند ، دکتر سید جلیل حسینی ، دکتر محسن آیتی ، دکتر حمید ارشدی ، دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی ، دکتر علیرضا تدین و خانم دکتر سکینه حاج ابراهیمی.
مصوبه ۴ : مسئول پیگیری مصوبات و اجرای آنها آقای دکتر رادفر هستند.
مصوبه ۵ : گزارش عملکرد کمیته امور قانونی : آقای دکتر نیکوبخت گزارش را ارائه کردند.لیست عوارض عمل های مهم فیلدهای مختلف جمع آوری شده است.لیست پیشنهادی برای افراد حاضر در تشکیل کمیته مطرح شد که شامل آقایان دکتر محمدرضا نیکوبخت ، دکتر علی شهرآزاد ، دکتر ناصر سیم فروش ، دکتر محسن ضیایی ، دکتر سلطانی (پزشکی قانونی) ، دکتر حسن اینانلو (دبیر کمیته) ، دکتر سلیمانی (بیمارستان هاشمی نژاد) ، دکتر محمدحسین نوربالا ، دکتر صمد هژیر ، دکتر علی اصغر یارمحمدی ، دکتر حیات ممبینی ، دکتر محمد یزدانی و دکتر یعقوب محمدیان روشن.آقای دکتر نیکوبخت ابلاغ افراد فوق را با هماهنگی آقای دکتر بصیری صادر نمایند.همچنین آقای دکتر نیکوبخت پیشنهاد کردند با هماهنگی پزشکی قانونی ، کتابی براساس پرونده ها جهت اطلاع و کسب تجربه آماده شود و هرماه در جلسات ماهانه انجمن ، یک Case پزشکی قانونی معرفی شود.
مصوبه ۶ : نامه کمیته دستیاری برای برگزاری کنگره دستیاری مطرح شد و کلیات مورد تأیید قرار گرفت.همچنین مقرر شد با نظارت آقای دکتر رادفر ، تلاش برای کاهش هزینه ها تا حد امکان و جذب اسپانسر انجام شود.
مصوبه ۷ : نامه شاخه پیوند درمورد پیوند زنده مطرح شد و مقرر شد ریاست انجمن نامه ای تهیه نمایند و ضمیمه شود تا نامه شاخه پیوند به وزارت بهداشت ارسال شود.
مصوبه ۸ : جلسه بعدی هیئت مدیره ۲۱ آذرماه ساعت ۹:۳۰ صبح است.
مصوبه ۹ : مسئولین شرکت داریان دارو جهت هماهنگی های سمینار کیش در جلسه حضور یافتند :
الف) دعوت از سخنران های EAU توسط انجمن انجام شود و پیگیری های مرتبط توسط شرکت داریان دارو انجام شود.تعداد سخنرانان ۴ الی ۵ نفر است.پیشنهاد می شود آقای دکتر جوان در نظر گرفته شود.همچنین مکاتبات بین المللی با امضای رئیس انجمن ، رئیس کمیته روابط بین الملل و رئیس سمینار انجام می شود.
ب) درمورد موضوع های مورد بحث ، محدودیت خاصی از نظر حجم موضوعاتی که به کنسر پروستات اختصاص داده می شود وجود ندارد.
ج) جهت دعوت از کشورهای همسایه ، Accommodation و امکان استفاده از هتل توسط شرکت موجود است : عمان ، ترکیه ، افغانستان و همسایه های شمالی ایران.
د) تعداد مهمان ها در حدود ۱۸۰ نفر برای اسکان در هتل مارینا است.درصورتی که امکان اسکان بعضی از مهمان های بیشتر از تعداد فوق ، در سایر هتل ها باشد ، پذیرایی توسط شرکت در هتل مارینا تقبل می شود.
ه) برای نهایی کردن برنامه علمی و تعیین تعداد مهمان ها کمیته سه نفره ای شامل آقایان دکتر محسن آیتی (رئیس کنگره) ، دکتر سلیمانی (مدیر عامل شرکت داریان دارو) و دکتر محمدهادی رادفر (رئیس کمیته علمی انجمن) ، برنامه علمی و لیست مهمان ها را تدوین کنند.راهکار دعوت از سایر مهمان ها و امکان اسکان تعداد بالاتر از ۱۸۰ نفر هم بررسی شود.
و) تاریخ برگزاری سمینار کیش ۱۵ و ۱۶ اسفندماه است.
ز) درصورتی که همکاران برای شرکت در کنگره با هزینه خودشان بلیط و هتل (سایر هتل ها) را تقبل کنند ، شرکت در کنگره ، ثبت نام کنگره و پذیرایی های کنگره توسط شرکت داریان دارو تقبل می شود.
ح) امکان پخش آنلاین و قرار دادن فیلم های ضبط شده روی سایت بررسی می شود.
مصوبه ۱۰ : پیش نویس اصول ارتقای شاخه ها به Society در جلسه بعدی هیئت مدیره بررسی می شود.

دکتر بصیری دکتر رادفر دکتر نیکوبخت

دکتر زرگر دکتر شریفی اقدس دکتر قهستانی

مدیریت انجمن ارولوژی خبر انجمن

مصوبات انجمن ارولوژی تاریخ ۷ / ۹ /۱۳۹۸

بسمه تعالی

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران

تاریخ : ۷/۹/۱۳۹۸
حاضرین در جلسه : دکتر بصیری ، دکتر رادفر ، دکتر نیکوبخت ، دکتر شریفی اقدس ، دکتر جمشیدیان و دکتر زرگر.
غایبین در جلسه : دکتر قهستانی (وکالت به دکتر نیکوبخت) و دکتر سلیمان زاده (وکالت به دکتر رادفر).
مصوبه ۱ : برنامه علمی و اجرایی سمینار آندرولوژی دی ماه مرور شد.آقای دکتر زرگر برای جذب اسپانسر اقدام نمایند.مقرر شد به اسپانسرها وقت ۵ الی ۱۰ دقیقه ای برای پرزنتاسیون علمی محصولشان در سمینار داده شود.
مصوبه ۲ : کنگره سالیانه سال ۱۳۹۹ :
الف) برنامه ریزی کارگاه ها برای روز قبل از کنگره انجام شود.
ب) سوم بهمن ماه نسخه اولیه برنامه کنگره توسط دبیر کنگره به هیئت مدیره ارائه گردد.
ج) دبیر کنگره گایدلاین و راهنمای مشخصی برای نحوه ارائه سخنرانی ، Debate ، پنل و…. آماده نمایند و به سخنران های کنگره ارائه شود.
د) ۱۹ دی ماه در جلسه هیئت مدیره ، آقای دکتر سلیمانی گزارش آماده شدن برنامه را ارائه دهند.
ه) پیامک اطلاع رسانی کنگره و گرفتن خلاصه مقالات هر ۲ هفته یک بار ارسال شود.
و) در کنگره ، کارت عضویت برای همکاران صادر شود (با ثبت نام در کنگره ، اهدای کارت عضویت انجام شود)
مصوبه ۳ : در جلسه بعدی هیئت مدیره ، برای انتخابات شاخه های استانی برنامه ریزی انجام می شود.
مصوبه ۴ : مقرر شد آقای دکتر قهستانی ۱ الی ۲ اسلاید برای اطلاع رسانی کلی کنگره آماده نمایند تا در مناسبت ها و موقعیت های مختلف نمایش داده شود.

دکتر بصیری دکتر رادفر دکتر نیکوبخت

دکتر زرگر دکتر شریفی اقدس دکتر جمشیدیان

مدیریت انجمن ارولوژی خبر انجمن

پیشنهادات کمیته دستیاری به دبیر علمی بیست و سومین کنگره اورولوژی

با سلام و احترام

پیرو جلسه کارگروه علمی کنگره در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۸ و مذاکرات شفاهی پیرامون نظرات کمیته دستیاری انجمن اورولوژی، بدینوسیله نظرات این کمیته در مورد کارگاه های جانبی و برگزاری پانل دستیاری و نقش دستیاران در کنگره خدمتتان ایفاد می گردد. لازم به ذکر است طبق سال های گذشته کمک هزینه اسکان و هزینه های رفت و آمد از الزامات حضور پررنگ دستیاران خواهد بود. پیشاپیش از حسن نظر شما متشکریم.

دکتر مرتضی فلاح کرکان

دبیر کمیته دستیاری انجمن اورولوژی

۲۳ آذر ۱۳۹۸

۱) برگزاری پانل چند تخصصی دستیاران (تروما، عوارض عروقی و روده ای حین اعمال اورولوژیک، TPN و …)

۲) به کارگیری دستیاران پژوهشی در داوری خلاصه مقالات و حضور در پانل های ارایه مقالات در کنار اساتید محترم

۳) تقدیر از دستیار پژوهشی برتر و کیس برتر دستیاری در جلسات ماهیانه انجمن

۴) تشکیل یک پانل پژوهشی کاملا دستیاری با داوران دستیار و ارایه دهندگان دستیار و تقدیر از مقاله برتر دستیاری کنگره

۵) تشکیل جلسه Meet the professor جهت ارتباط دستیاران با اساتید خارجی

۶) برگزاری کارگاه در مورد مهارت هایی که توسط رشته های دیگر تخصصی از جامعه اورولوژی فاصله گرفته است.

· ارزیابی بیماران دچار ED و درمان عوارض احتمالی{گروه رادیولوژی}(The Combined Intracavernous Injection and Stimulation Test).

· ارزیابی بیماران دچار POP و انجام تست های جانبی مانند Q tip test.{گروه زنان و زایمان}

· نمونه برداری سوزنی پروستات (بلوک عصب در بیماران سرپایی، نمونه برداری در پوزیشن های مختلف) {گروه رادیولوژی}

· یورودینامیک (با تاکید بر شیوه صحیح انجام تست و شاخص های یک تست صحیح و بحث در مورد یک بیماری شایع){گروه زنان و زایمان، نفرولوژی}

· اصول تعبیه نفروستومی به روش های blind, songraphic and fluoroscopic guided{گروه رادیولوژی}

۷) کارگاه جهت علاقه مندان به حوزه تحقیقات

· Medical Journalism

· Article critical Appraisal

· آشنایی با VIZIT (سامانه جامع بیماری های غیرواگیر کشور)

· کارگاه آشنایی با سامانه های علمی-پژوهشی در فضای مجازی(Researchgate, Publon, LinkedIn)

مسئول کمیته پژوهشی انجمن از عملیاتی کردن ایده تحقیقاتی اعضا خبر داد

به گزارش روابط عمومی انجمن ارولوژی ، دکتر قهستانی رئیس بخش کمیته پژوهشی با تاکید بر اصل مشارکت در پروژه های تحقیقاتی گفت : از دوستان و اساتید در هر رده و هر نوع فعالیت که در زمینه عملی کردن ایده تحقیقاتی خود موانعی دارند درخواست میکنیم تا با بخش کمیته پژوهشی انجمن اورولوژی در ارتباط بوده تا بتوانیم سهم کوچکی در رسیدن به اهداف شما را داشته باشیم .

وی افزود کمکهایی که کمیته پژوهشی میتواند فراهم کند به شرح ذیل است.
۱) تفاهم با مراکز تحقیقاتی یا اعضای هیات علمی که دسترسی به data baseدارند
۲) تضمین حقوق معنوی فرد صاحب ایده و سایر افراد درگیر در قالب توافقنامه مکتوب ودر صورت استقبال همکاران نظارت کمیته اخلاق از افراد موجه و مورد اتفاق رای برای پایش اجرای قرارداد.
ضمانت ها می تواند شامل نامه رسمی کمیته برای retract یا تصحیح اسامی و اعلام عام باشد
۳) تامین لجستیک از قبیل Article writing,متدولوژی،ویرایش زبان،تامین data base و نیز در خواست fast track داوری در مجله های معتبر داخلی باشد.

مدیریت انجمن ارولوژی اخبار کمیته پژوهشی, خبر انجمن

سیستم تعرفه گذاری به سمت DRG حرکت خواهد کرد

با سلام.از آنجا که یکی از نظریه ها این است که سیستم تعرفه گذاری به سمت DRGحرکت خواهد کرد و در این صورت ممکن است تمرکز روی کا در FFS به تنهایی گمراه کننده باشد با همت دکتر علامه در کمیته پژوهشی صنفی به این جزوه دسترسی پیدا کردیم که خواندن آن را توصیه می کنم.وجود آگاهی عمومی د مورد این سیستن در بین ارولوژیستها به محافظت این صنف در صورت عملی شدن این سیستم کمک خواهد کرد

مدیریت انجمن ارولوژی خبر انجمن

جلسه شورای مشورتی کمیته پژوهشی انجمن به همت دکتر حمیدی مدنی برگزار شد

پنجشنبه ۷ آذر ۹۸ جلسه شورای مشورتی کمیته پژوهشی انجمن به همت دکتر حمیدی مدنی برگزار شد.افراد دیگر حاضر در جلسه عبارت بودند از سرکار خانم دکتر حاج ابراهیمی،استاد کجباف زاده،دکتر مکارم نماینده کمیته دستیاری،دکتر غفوری از هیات مدیره انجمن رادیولوژی،سرکار خانم دکتر نعمت اللهی از هیات مدیره انجمن اپیدمیولوژی , و نماینده مرکز سلامت مردان دانشگاه شهید بهشتی،دکتر علیرضا تکیار PHD پژوهشی از Yale university ، دکتر معافی معاون امور بین الملل دانشگاه شهید بهشتی و PHD پژوهشی از Maryland

وGeorge Town ، دکتر نریمانی هیات علمی دانشگاه ایران و مسئول Recruitment and research contracts در کمیته پژوهشی،خانم دکتر طاهری نماینده مرکز یورولوژی نفرولوژی دانشگاه شهید بهشتی ، دکتر مبین مرادی و دکتر محمد قدرتی از فعالان پژوهش و فلسفه پزشکی و دکتر قهستانی عضو هیات مدیره انجمن ارولوژی و مسئول کمیته پژوهشی برگزار شد.در ابتدای جلسه استاد حمیدی مدنی با خیر مقدم به مهمانان اهداف و رسالت کمیته پژوهشی به عنوان Hubمبنی بر جذب مشارکت بیشتر و عدالت در دسترسی به اطلاعات را بیان کرد.ایشان تصریح کرد که قرار بر این نیست که کمیته پژوهشی به عنوان یک مر کز تحقیقات جدید وارد عمل شود بلکه به عنوان یک هماهنگ کننده و کانال مشروع ارتباط با نهادهای بالادستی عمل می کند و رقیبی برای مراکز تحقیقات فعلی نیست .همکاری بین رشته ای ، پژو هش چند مرکزی و یافتن مو ضو عات لبه دانش قرار است توسط مراکز تحقیقات موجود در جهت سیاست بلند مدت کمیته عمل کنند.دکتر قهستانی نیز گزارشی از ساختارسازی برای کمیته پژوهشی ، Policy ,Strategy and Tactics و تعیین هشت Task اصلی و فرعی و سپس تعیین Mile stone دو ماهه اراءه داد.تاکید بر تحقیقات صنفی و تحقیقات معطوف به سلامت مردم سخن دیگری بود که با گفتمان “منافع صنفی پایدارتنها از راه تامین عادلانه سلامت مردم تامین میشود ” مطرح شد.از جمله بحث ها چالشهای مربوط به سند پذیرش تعداد رزیدنت وزارتخانه و استحکام متدولوژیک و منطقی آن بخصوص نادیده گرفتن مساله توزیع ارولوژیستها بود. سرفصل مباحث مطرح شده در ادامه جلسه عبارت بودند از:

۱)ساز و کار قانونی تامین حقوق معنوی مشارکت کنندگان در تحقیقات از جمله قرار داد تفاهم نامه همکاری دانشگاه شهید بهشتی با دانشگاه بولونیا

۲)طرح اهمیت تحقیقات لبه دانش در توازن با مساله تحقیقات معطوف به سلامت مردم که مسءول کمیته مطرح کرد

۳ )ساختار Titling مولفین مقالات

۴)چالشهای صنعت در پژوهش و پژوهش در صنعت

۵)ساختار حقوقی ثبت اختراعات

۶)ساز وکار پژوهش افق ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا با ۸۰ بیلیون یورو سرمایه گذاری اتحادیه

۷)امکانات مرکز رشد دانشگاه و معاونت فن آوری برای قراردادهای حقوقی بین المللی

۸)حیطه EBM و Data registry در اختلالات کارکردی دستگاه ادراری تحتانی

۹)Implementation research and Check-Balance mechanism

۱۰)مسائل مربوط به تامین مالی و نیماد

۱۱)ایجاد یک کارگروه مشاوره ای با همکاری انجمن اپیدمیولوژی

۱۲)نقش IT, Neural network and health mobile application

امید است که نتایج ملموس این گونه نشست های فعال و ساختار سازی با حضور فعال ارولوژیست ها و بخصوص فعالان بخش خصوصی به ثمر بنشیند.

قهستانی