جلسه شورای مشورتی کمیته پژوهشی انجمن به همت دکتر حمیدی مدنی برگزار شد

پنجشنبه ۷ آذر ۹۸ جلسه شورای مشورتی کمیته پژوهشی انجمن به همت دکتر حمیدی مدنی برگزار شد.افراد دیگر حاضر در جلسه عبارت بودند از سرکار خانم دکتر حاج ابراهیمی،استاد کجباف زاده،دکتر مکارم نماینده کمیته دستیاری،دکتر غفوری از هیات مدیره انجمن رادیولوژی،سرکار خانم دکتر نعمت اللهی از هیات مدیره انجمن اپیدمیولوژی , و نماینده مرکز سلامت مردان دانشگاه شهید بهشتی،دکتر علیرضا تکیار PHD پژوهشی از Yale university ، دکتر معافی معاون امور بین الملل دانشگاه شهید بهشتی و PHD پژوهشی از Maryland

وGeorge Town ، دکتر نریمانی هیات علمی دانشگاه ایران و مسئول Recruitment and research contracts در کمیته پژوهشی،خانم دکتر طاهری نماینده مرکز یورولوژی نفرولوژی دانشگاه شهید بهشتی ، دکتر مبین مرادی و دکتر محمد قدرتی از فعالان پژوهش و فلسفه پزشکی و دکتر قهستانی عضو هیات مدیره انجمن ارولوژی و مسئول کمیته پژوهشی برگزار شد.در ابتدای جلسه استاد حمیدی مدنی با خیر مقدم به مهمانان اهداف و رسالت کمیته پژوهشی به عنوان Hubمبنی بر جذب مشارکت بیشتر و عدالت در دسترسی به اطلاعات را بیان کرد.ایشان تصریح کرد که قرار بر این نیست که کمیته پژوهشی به عنوان یک مر کز تحقیقات جدید وارد عمل شود بلکه به عنوان یک هماهنگ کننده و کانال مشروع ارتباط با نهادهای بالادستی عمل می کند و رقیبی برای مراکز تحقیقات فعلی نیست .همکاری بین رشته ای ، پژو هش چند مرکزی و یافتن مو ضو عات لبه دانش قرار است توسط مراکز تحقیقات موجود در جهت سیاست بلند مدت کمیته عمل کنند.دکتر قهستانی نیز گزارشی از ساختارسازی برای کمیته پژوهشی ، Policy ,Strategy and Tactics و تعیین هشت Task اصلی و فرعی و سپس تعیین Mile stone دو ماهه اراءه داد.تاکید بر تحقیقات صنفی و تحقیقات معطوف به سلامت مردم سخن دیگری بود که با گفتمان “منافع صنفی پایدارتنها از راه تامین عادلانه سلامت مردم تامین میشود ” مطرح شد.از جمله بحث ها چالشهای مربوط به سند پذیرش تعداد رزیدنت وزارتخانه و استحکام متدولوژیک و منطقی آن بخصوص نادیده گرفتن مساله توزیع ارولوژیستها بود. سرفصل مباحث مطرح شده در ادامه جلسه عبارت بودند از:

۱)ساز و کار قانونی تامین حقوق معنوی مشارکت کنندگان در تحقیقات از جمله قرار داد تفاهم نامه همکاری دانشگاه شهید بهشتی با دانشگاه بولونیا

۲)طرح اهمیت تحقیقات لبه دانش در توازن با مساله تحقیقات معطوف به سلامت مردم که مسءول کمیته مطرح کرد

۳ )ساختار Titling مولفین مقالات

۴)چالشهای صنعت در پژوهش و پژوهش در صنعت

۵)ساختار حقوقی ثبت اختراعات

۶)ساز وکار پژوهش افق ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا با ۸۰ بیلیون یورو سرمایه گذاری اتحادیه

۷)امکانات مرکز رشد دانشگاه و معاونت فن آوری برای قراردادهای حقوقی بین المللی

۸)حیطه EBM و Data registry در اختلالات کارکردی دستگاه ادراری تحتانی

۹)Implementation research and Check-Balance mechanism

۱۰)مسائل مربوط به تامین مالی و نیماد

۱۱)ایجاد یک کارگروه مشاوره ای با همکاری انجمن اپیدمیولوژی

۱۲)نقش IT, Neural network and health mobile application

امید است که نتایج ملموس این گونه نشست های فعال و ساختار سازی با حضور فعال ارولوژیست ها و بخصوص فعالان بخش خصوصی به ثمر بنشیند.

قهستانی

0 نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *