اعتراض جامعه پزشکی به طرح تشکیل سازمان طب ایرانی – اسلامی

بدنبال انتشار خبری درباره پیشنهاد طرحی از سوی 26 نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر تاسیس سازمانی به نام سازمان طب ایرانی - اسلامی، که در آخرین روزهای اسفند 99 روی داد، مجمع انجمنهای گروه پزشکی و جمع کثیری از روسای انجمن های علمی گروه پزشکی و سلامت - از جمله انجمن اورولوژی ایران - طی نامه ای به ریاست قوه مقننه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این اقدام را با منطق پزشکی مبتنی بر شواهد در تضاد دانستند و خطر اقدامات سلیقه ای در این حیطه را که منجر به خطر جانی برای مردم خواهد شد گوشزد کردند. همچنین رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور نیز در نامه ای جداگانه به ریاست مجلس شورای اسلامی، ورود افراد غیر مجاز به حوزه طبابت را بدین واسطه، موجب وهن اسلام و ایران در مجامع بین المللی دانسته است. متن نامه مجمع و روسای انجمن ها را اینجا و متن نامه رییس کل سازمان نظام پزشکی را اینجا می توانید ببینید.

 

طب ایرانی،اسلامی

نامه رییس نظام پزشکی به مجلس

مدیریت انجمن ارولوژی اخبار کمیته صنفی, خبر انجمن 0 نظر