سومین نشست کمیته پژوهشی انجمن اورولوژی ایران در خصوص ارائه اطلاعات در بستر وبسایت

به گزارش تیم روابط عمومی انجمن اورولوژی ایران در تاریخ ۴/۱۰/۹۸ در بیمارستان شهدای تجریش تهران سومین نشست کمیته پژوهشی انجمن اورولوژی ایران در خصوص ارائه اطلاعات در بستر وبسایت برگزار شد

اعضای شرکت کننده در این جلسه به ترتیب دکترین آقایان: محمد قهستانی، رایکا شریفیان ، و مرتضی فلاح کرکان ، و مهندس خلیل افتخاری برگزار شد.

در این نشست مراحل ارائه اطلاعات برای مخاطبین نقد و بررسی شد و طی آن به فرایند طراحی صفحه پژوهشی و کارگروه های مرتبط دست پیدا کرده اند

 

مدیریت انجمن ارولوژی اخبار کمیته پژوهشی, خبر انجمن