سفر ابدی دکتر اکبر اخوان تفتی

یک عضو گرانقدر از جامعه اورولوژی کشور، دار فانی را وداع گفت. دکتر اکبر اخوان تفتی، فلوشیپ پیوند کلیه استاد سابق دانشگاه تهران و بیمارستان امام خمینی و یکی از اعضای مورد احترام انجمن اورولوژی ایران در میان آه و اندوه دوستان و همکاران قدیم و جدیدش، به دیار باقی شتافت. انجمن اورولوژی ایران این ضایعه را به خانواده و بازماندگان ایشان و جامعه اورولوژی و پزشکی کشور تسلیت عرض نموده برای آن عزیز از دست رفته رحمت الهی آرزومند است.

مدیریت انجمن ارولوژی Association News 0 Comments