پاسخ دبیر ستاد توسعه زیست فناوری به انتشار توصیه های پیشنهادی انجمن اورولوژی در دوران کووید 19

در پاسخ به نامه انجمن اورولوژی ایران به ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که به انضمام آن، توصیه های پیشنهادی انجمن اورولوژی ایران در دوران کووید 19 ارسال شد، دبیر این ستاد اقای دکتر قانعی، در نامه ای ضمن ارزشمند خواندن این سند، پیشنهادی در راستای به روز رسانی مداوم آن داشته اند.

 

تصویر نامه را اینجا ببینید

مدیریت انجمن ارولوژی Association News 0 Comments

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *