برگزاری کنگره Emirates urology society

کنگره Emirates urology society  در تاریخ 28/29/30 اکتبر 2023 در دبی برگزار میگردد و سرکار خانم دکتر مهراد برگزار کننده و سخنران ورک شاپ Coures on Aesthetic gynecology  می باشند.