دسته بندی عوارض اعمال شایع ارولوژی برای گنجاندن در فرم های برائت نامه

کمیته پزشکی قانونی انجمن با تشکیل جلسات متعدد با حضور اساتید ارولوژی و کارشناسان پزشکی قانونی کوشیده است،عوارض اعمال شایع ارولوژی را برای گنجاندن در فرم های برائت نامه،دسته بندی و پیشنهاد کند تا نهایتا در این راستا به وحدت رویه و دستور العمل با مراجع قضایی دست یابد.ریاست نشستها با دکتر نیکوبخت بود واعضای فعال نشستها دکتر نیکوبخت،دکتر نوروزی و دکترسیم فروش بودند و دکتر اینانلو هم به عنوان دبیر برگزیده شدند.جداول ضمیمه شده در این خبر ، فهرست عوارض توصیه شده کمیته برای تاکید و تفهیم در فرم برائت است و به زودی فرم های تکمیل شده ارائه خواهد شد .البته همکاران استحضار دارند که صرف امضای موارد ذکر شده در مراجع قانونی قابل احتجاج نیست و تفهیم موارد توسط پزشک و اقرار بیمار یاولی به تفهیم موارد ذکر شده ضروری است.

جدول عوارض جراحی              عوارض غیر جراحی

0 نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *