با گسترش پاندمی ویروس COVID19 چه عملهایی را علیرغم این شرایط باید انجام داد؟

با گسترش پاندمی ویروس COVID19 و انجام سیاست های lock down بخشهای ارولوژی در دنیا عمل های انتخابی خود را به تعویق می اندازند. از آنجا که سیر و نوسان گسترش این بیماری در نقاط مختلف و در طول زمان متغیر است این سوال به طرز پیش رونده مطرح میشود که چه عملهایی را علیرغم این شرایط باید انجام داد، کدام عمل ها را به تعویق انداخت و برای چه زمانی.انجمن ارولوژی آمریکا در پاسخ به این شرایط اسنادو راهنماهایی تدوین کرده است که در پیوست خبر به اطلاعتان میرسد.

Coding for Virtual Visits Podcast Transcript

Considerations for Elective Urologic Surgery Podcast Transcript

Urologists Experience with COVID 19 Podcast Transcript

Urologists Experience with COVID 19 Podcast Transcript

مدیریت انجمن ارولوژی خبر انجمن 0 نظر

0 نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *