iua logo

اطلاعیه زمان برگزاری کنگره سالانه ارولوژی

در چند ماه اخیر دنیا و از جمله کشور عزیزمان ایران،در گیر مشکل یک پاندمی جهانی شده است.در خط اول کادر درمانی ،بیشترین و نزدیکترین درگیری را با این مشکل دارند و در این راه جان و سلامت خانواده خود را هم به میدان آورده اند. همگی میدانیم که برگزاری کنگره سالانه مهمترین رویداد علمی جامعه ارولوژی و به مثابه تپش قلب زنده جامعه شکوفا و پیشروی ارولوژی کشور است. اما شکی نیست که سلامت تک تک اعضای جامعه ارولوژی بر هر مصلحت دیگری مقدم است. ما شاهد تعویق بسیاری از رویدادها و کنگره های جهانی و حتی لغو بعضی از آنها تا زمان کنترل پاندمی بوده ایم.از طرفی شرایط این پاندمی کاملا دینامیک و غیر قابل پیش بینی است.هیات مدیره انجمن ارولوژی یک بار ،زمان برگزاری کنگره را از خرداد،به ۱۴ تا ۱۷ مردادماه (۴ ام تا ۷ ام آگوست) به تاخیر انداخته است.از طرفی شرایط این پاندمی ممکن است افت و خیزی داشته باشد که لزوما تعویق بیشتر کنگره به منزله بهتر شدن شرایط نباشد.لذا هیات مدیره انجمن ارولوژی با تحفظ فعلا بر تاریخ مرداد ماه ایستاده است و شرایط را به صورت علمی و با نظر خواهی از وزارت بهداشت،همکاران و انجمن های اپیدمیولوژی ،نهاد های بهداشتی جهانی و انجمن های ارولوژی جهانی و منطقه ای به صورت پویا و لحظه به لحظه پایش می کند.امیدواریم که شاهد کنترل این همه گیری و بازگشت به روند پویای خدمت رسانی و رشد علمی باشیم و در عین حال سعی می کنیم که به دور از شتاب زدگی و با اتکا به داده های علمی و موثر و مشارکت فعال همکارانمان در جامعه متحرک ارولوژی،به تدوین بهترین راهکارهای مواجهه با شرایط همه گیری بپردازیم.

هیات مدیره انجمن ارولوژی ایران

0 نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *