iua logo

صورتجلسه هیئت مدیره 99.2.6

بسمه تعالی

 

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران

 

تاریخ : 1399/2/6

حاضرین در جلسه : دکتر بصیری ، دکتر رادفر ، دکتر قهستانی ، دکتر نیکوبخت ، دکتر سلیمان زاده و دکتر شریفی اقدس.

غایبین در جلسه : دکتر زرگر و دکتر جمشیدیان.

مصوبه 1 : گزارش ارتقای فعالیت های IT انجمن توسط آقای دکتر قهستانی ارائه شد و مقرر شد قرارداد توسط آقای دکتر قهستانی با آقای مهندس حمید رضا محمد حسینی به صورت 3 یا 6 ماهه از قرار ماهانه 5/1 میلیون تومان جهت انجام کلیه امور IT طبق قرارداد پیشنهادی منعقد شود.قرارداد مربوط به ترجمه جهت تأمین محتوای انگلیسی سایت هم براساس پیشنهاد آقای دکتر قهستانی برای 6 ماه کلاً 2 میلیون تومان با فرد مناسب معرفی شده ، منعقد شود.

مصوبه 2 : گزارش امور دفتر انجمن ارائه شد و مقرر شد تصمیم گیری باحضور آقایان دکتر قهستانی ، دکتر بصیری و دکتر زرگر انجام شود.

مصوبه 3 : گزارش امور هشتگرد ارائه شد و مقرر شد برنامه اقدامات لازم و جلسه با مسئولین اداری مقرر گردد و درصورت لزوم جلسه مشورتی تشکیل شود.

مصوبه 4 : گزارش تهیه گایدلاین پرکتیس اورولوژی در دوره پاندمی توسط خانم دکتر شریفی اقدس ارائه شد و مقرر شد از 2 نفر همکارانی که با خانم دکتر شریفی اقدس همکاری داشته اند تقدیر شود و مبلغ 5/3 میلیون تومان به این امر اختصاص داده شود.

مصوبه 5 : گزارش برنامه ریزی وبینار اورولوژی و COVID-19 توسط آقای دکتر رادفر ارائه شد و مقرر شد لیست افراد پیشنهادی انجمن برای کمیته ارزشیابی بخش های اورولوژی توسط آقای دکتر بصیری به هیئت مدیره ارائه شود.

دکتر بصیری                                            دکتر رادفر                                             دکتر سلیمان زاده

دکتر قهستانی                                        دکتر نیکوبخت                                         دکتر شریفی اقدس

 

مدیریت انجمن ارولوژی خبر انجمن 0 نظر

0 نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *