همکاران گرامی نظرات خود را میتوانید در ذیل همین مطلب مرقوم نمایید
پیرو درخواست و پیام های همکاران گرامی در خصوص زمانبر بودن تهیه رزومه و آماده
اساسنامه انجمن علمی اورولوژی ایران 5
<div id="90256217297"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/S5HXI?data[rnddiv]=90256217297&data[responsive]=yes"></script></div>
ردیف اقدامات تاریخ 1 اطلاع رسانی و انتشار فراخوان و دریافت رزومه نامزدها 9 الی
iua logo
نکته مهم و ضروری: در صورتی که پیامک های تبلیغاتی خود را مسدود کرده باشید،