قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران طرح عدالت و نظام تعالی سلامت نمونه پیشنهادی
همکاران ارجمند اعضای پیوسته جامعه اورولوژی ایران با توجه به تغییر تاریخ انتخابات و برگزاری
تمدید اطلاعیه ثبت نام کاندیدا های انتخابات هیئت مدیره و بازرس جامعه علمی اورولوژی ایران
به اطلاع اعضا محترم جامعه اورولوژی ایران می رساند که انتخابات هیات مدیره و بازرس
برنامه کنگره پرستاری اورولوژی برنامه علمی کنگره جامعه اورولوژی
کنگره Emirates urology society  در تاریخ 28/29/30 اکتبر 2023 در دبی برگزار میگردد و سرکار