بیست و هفتمین کنگره سالیانه جامعه اورولوژی ایران

اطلاعیه

اطلاعیه

با تصویب هیئت مدیره جامعه اورولوژی ایران و مشارکت روسای انجمن های همکار این جامعه، بیست و هفتمین کنگره سالیانه جامعه اورولوژی ایران در تاریخ 12 الی 15 اردیبهشت 1403 برگزار میگردد.

ریاست کنگره: جناب آقای دکتر محمد رضا نوروزی

دبیر علمی: جناب آقای دکتر عرفان امینی

ریاست کمیته اجرایی : جناب آقای دکتر محمد علی زرگر

امید است کنگره ای کم نظیر همانند کنگره های قبلی با مشارکت فعال همکاران گرامی را در تهران شاهد باشیم.

مدیریت انجمن ارولوژی کنگره ها و کنفرانس ها