Webinar

وبینارهای دستیاری

با توجه به پاندمی کووید-19 و عدم امکان برگزاری جلسات آموزشی ماهانه کمیته دستیاری انجمن اورولوژی ایران، برنامه وبینار دستیاری با الویت نظرات و نیازسنجی از دستیاران پره بورد تقدیم دبیر محترم علمی انجمن اورولوژی گردید.

نامه وبینار دستیاران بورد

مدیریت انجمن ارولوژی اخبار کمیته دستیاری, خبر انجمن