برگزاری مشترک وبینار (اصول رتروپریتونوسکوپی در اورولوژی مزایا و محدودیت ها) انجمن اندویورولوژی ایران با هماهنگی شاخه جراحی پیشرفته انجمن اورولوژی اروپا ESUT/ EAU

انجمن اندو اورولوژی ایران در نظر دارد برنامه ای با هماهنگی شاخه جراحی پیشرفته انجمن اورولوژی اروپا ESUT/ EAU برگزار کند. عنوان این برنامه رتروپریتونوسکوپی مزایا و محدودیت ها می باشد. در این برنامه سعی شده مزایای رتروپریتونوسکوپی و همچنین اصول اولیه و نیز چند نکته کاربردی در انجام جراحی های مختلف در حیطه اورولوژی از راه رتروپریتونوسکوپی و جراحی لگنی اکستراپریتونال تبیین شود. همکاران برجسته از اروپا از کشورهای آلمان، اتریش ،‌ایتالیا و ‌یونان به عنوان سخنران حضور خواهند داشت. در کنار این مهمانان،‌ همکارانی از ایران نیز سخنرانی خواهند داشت. این برنامه دارای امتیاز باز آموزی بوده و در تاریخ پنج شنبه ۲۷ آذر ساعت ۴:۳۰ تا ۷ برگزار خواهد شد. برای کسب امتیاز بازآموزی باید از سایت باز آموزی اقدام کنید و قبل از شروع برنامه ثبت نام کنید. در هر صورت می توانید بدون کسب امتیاز نیز از مطالب برنامه استفاده نمایید.

لینک برنامه از طریق اسکای روم به شرح ذیر می باشد:

https://www.skyroom.online/ch/behestan/astellas96

 

 

مدیریت انجمن ارولوژی کنگره ها و کنفرانس ها